اطلاعیه

اطلاعیه!به تعقیب اطلاعیه قبلی این سفارت، به اطلاع عموم مراجعین محترم بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران رسانیده می شود که به علت شیوع گسترده ویروس کرونا در روزهای اخیر و بر...