به تاریخ 17 به تاریخ 17

به تاریخ 17 حمل 1399 هجری خورشیدی، معاون سرمحقق عبدالغفور لیوال سفیرکبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، در سفر شان به استان فارس با مهاجرین افغان مقیم این استان دیدار کردند.
در این دیدار سفیر کشورمان در رابطه با اقدامات سفارت جهت رسیدگی به امور مهاجرین افغان در ایران و تلاش ها برای افتتاح مرکز توزیع تذکره الکترونیک در این استان صحبت نموده و مشکلات مهاجرین را استماع نمودند.