وابسته تجاری

نشست هم انديشي سرمايه گذاران و صنعت كارانروز يك شنبه 15 حمل 1400 ، نشست هم انديشي سرمايه گذاران و صنعت كاران افغان، مقيم جمهوری اسلامی ايران با اتشه محترم تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران، احمد سعيد سادات در مقر سفارت جمهوري اسلامي افغانستان در تهران برگزار گردید. هدف از این نشست، معرفي فرصت هاي جلب سرمايه در بازارهای بکر افغانستان، معرفی تسهيلات موجود و هدفمند نمودن فعالیت های سرمایه گذاران در ایران، عضویت و تعامل بیشتر با اتاق تجارت مشترک ایران و افغانستان و موضوعات دیگر بود. در ادامه نشست تجار و صنعت کاران افغان نیز نکته نظرات و چالشهای موجود در مسیر فعالیت های خویش را ارائه نمودند.